§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki udziału w „Programie lojalnościowym B2C”, zwanym dalej Programem.
 2. Organizatorem Programu jest spółka WINGS spółka z o.o.  ul. Elewatorska 29,
  15-620 Białystok, NIP: 5423261087, będąca właścicielem sklepu internetowego domifito.pl, dalej jako Sklep, My.
 3. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, a w razie braku akceptacji na jego postanowienia prosimy o przekazanie nam informacji o rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Uczestniczenie w Programie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.
 4. W zakresie nieuregulowanym tym Regulaminem stosuje się Regulamin sklepu internetowego, dostępny na stronie www.domifito.pl.

 

§2
Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne oraz nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 2. Żeby uczestniczyć w Programie Lojalnościowym B2C powinieneś:
  1. być konsumentem;
  2. mieć ukończone 18 lat ;
  3. mieć założone konto w naszym Sklepie;
  4. zrobić zakupy w naszym Sklepie domifito.pl.

§3
Zasady Programu Lojalnościowego B2C

 1. Za każde zakupy zrobione w naszym Sklepie domifito.pl otrzymasz punkty lojalnościowe.
 2. Aby uzyskać punkty musisz być zalogowany na swoim koncie w naszym Sklepie przed złożeniem zamówienia.
 3. Punkty przeliczane są proporcjonalnie do wartości zamówionego towaru, nie wliczając kosztów dostawy, zgodnie z zasadą, że za każdą wydaną złotówkę otrzymasz 0,02 punktu.
 4. Zebrane punkty mogą być wykorzystane przy kolejnych zakupach w naszym Sklepie, w postaci elektronicznego kodu rabatowego, obliczanego według proporcji każdy jeden punkt oznacza rabat w wysokości 1,00 zł, w przypadku zaś części punktu rabat naliczany jest odpowiednio według tego przelicznika (np. 0,3 pkt. to to 30 gr rabatu).
 5. Punkty lojalnościowe naliczane są z chwilą opłacenia zamówienia w prawidłowej wysokości.
 6. Kody rabatowe można wykorzystywać jedynie w naszym Sklepie domifitio.pl. Rabaty są przyznawane przez Sklep automatycznie i nie można ich zbyć na inną osobę.
 7. Rabatu nie można wymienić na pieniądze ani wykorzystać go w innym celu, niż opisanym powyżej.
 8. Kody rabatowe mają ważność 60 dni od daty ich wygenerowania, wówczas punkty, które służyły do jego wygenerowania także tracą ważność.
 9. Aktualną liczbę uzyskanych punktów możesz sprawdzić logując się na swoje konto w naszym Sklepie.
 10. W przypadku odstąpienia przez Ciebie od umowy, zwrócenia Ci ceny, nieopłacenia ceny, anulowania Twojego zamówienia po jego złożeniu lub w przypadku wygaśnięcia Twojego konta kody rabatowe są anulowane w całości, natomiast rabaty zrealizowane nie podlegają zwrotowi.
 11. W przypadku nienależnie przyznanych Ci kodów rabatowych mamy prawo je anulować, o czym zostaniesz niezwłocznie powiadomiony.

§ 4
Reklamacje

 1. Reklamacje  związane z funkcjonowaniem programu lojalnościowego możesz nam zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktu na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt i dane Firmy” oraz za pośrednictwem:

Korespondencji mailowej pod adresem:  sklep@domifito.pl

Korespondencji listowej pod adresem:  ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok

 1. W reklamacji napisz nam powód reklamacji, np. na czym polegało według Ciebie naruszenie Regulaminu oraz opisz Twój sugerowany sposób rozwiązania sprawy. Odpowiemy na reklamacje w ciągu 30 dni, chyba że prześlesz ją z brakami, wtedy poprosimy Cię o jej uzupełnienie. Nasza decyzja zawiera szczegółowe uzasadnienie.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Nie możesz łączyć korzyści z innych naszych programów promocyjnych.
 2. Informacje na temat ochrony danych osobowych są dostępne w naszej Polityce Prywatności.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu jeśli konieczność jego zmiany wynika ze zmian prawa powszechnie obowiązującego lub w przypadku zmiany polityki naszej firmy. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość.
  1. Nie stanowi zmiany Regulaminu tymczasowa promocja rabatowa, polegająca na określonym czasowo zwiększeniu naszą decyzją stawki rabatów na wybrane towary, zarówno co do stawki przeliczeniowej wartości zamówienia na punkty, jak i stawki przeliczeniowej punktów na kody rabatowe. O promocji informujemy z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej, zaś jej skutki dotyczą wyłącznie zamówień na przyszłość.
 4. O każdej zmianie Regulaminu powiadomimy Cię z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie dopiero po 14 dniach od ich ogłoszenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.06.2021 oraz obowiązuje przez czas nieokreślony.
 6. Możemy zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny, lecz z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, w drodze ogłoszenia na naszej stronie internetowej, co nie ma wpływu na dotychczas uzyskane rabaty. Po zakończeniu Programu nie będą przyznawane kody rabatowe.

Regulamin Programu Lojalnościowego - PDF

§1
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki udziału w „Programie partnerskim - Polecaj i zarabiaj”, zwanym dalej Programem.
 2. Organizatorem Programu jest WINGS sp. z o.o., ul. Elewatorska 29,
  15-620 Białystok, NIP: 5423261087, będąca właścicielem sklepu internetowego domifito.pl, dalej jako Sklep, My.
 3. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, a w razie braku akceptacji na jego postanowienia prosimy o przekazanie nam informacji o rezygnacji z uczestnictwa w Programie.
 4. W zakresie nieuregulowanym tym Regulaminem stosuje się Regulamin sklepu internetowego, dostępny na stronie www.domifito.pl.
 5. Jeśli postanowienia Regulaminu nie regulują danej kwestii związanej z Programem, sprawa jest rozstrzygana w oparciu o dobre zwyczaje w obrocie handlowym oraz prawo powszechnie obowiązujące

§2
Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Partnerem programu (dalej jako Lider) może być każdy podmiot, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Lider zobowiązany jest do posiadania ważnego konta, zarejestrowanego na stronie internetowej naszego sklepu.
 3. Partnerstwo w programie jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania żadnych opłat.

§3
Zasady Programu Partnerskiego

 1. Program polega na udostępnianiu lub przesyłaniu przez Lidera linków sponsorskich do oferty naszego Sklepu w zamian za punkty lojalnościowe, uprawniające Lidera do rabatów na zakupy w naszym Sklepie lub do otrzymania kwoty pieniężnej, pod warunkiem, że osoba która skorzysta z linku sponsorskiego zapłaci nam za złożone zamówienie, a zamówienie nie zostanie odwołane.
 2. Link sponsorski dostępny jest w Panelu konta Lidera, zarejestrowanego w naszym Sklepie.
 3. Lider udostępnia lub przesyła linki sponsorskie w następujący sposób:
  1. Udostępnia link sponsorski w mediach społecznościowych;
  2. Wysyła link sponsorski do znajomych drogą mailową;
  3. Udostępnia link sponsorski w Internecie;
  4. Udostępnia swój mail lub kod sponsorski, który następnie jest wpisywany podczas rejestracji przez osobę, która korzysta z polecenia Lidera;
 4. Ilość przyznanych Liderowi punktów zależy od wartości zrobionych u nas zakupów na skutek udostępnionego lub przesłanego przez Lidera linku.
 5. Lider otrzymuje punkty Lojalnościowe tylko w przypadku zakupów dokonanych w naszym Sklepie przez Klientów detalicznych.
 6. Punkty lojalnościowe naliczane są dla każdego zrealizowanego zamówienia wraz z momentem opłacenia zamówienia w prawidłowej wysokości, zaś odstąpienie od niego powoduje anulowanie przyznanych punktów lojalnościowych.
 7. Lider otrzymuje punkty lojalnościowe w wysokości trzech procent wartości zamówionego towaru, z wyłączeniem kosztów wysyłki (przykład: 1 zł wartości zamówienia = 0,03 punktu), które zrobiła w naszym Sklepie osoba w wyniku skorzystania przez nią z otrzymanego linku sponsorskiego od Lidera.
 8. W przypadku wymiany punktów lojalnościowych na kod rabatowy, punkty będą przeliczane w proporcji jeden do jednego, tj. za każdy punkt Lider uzyskuje 1 zł rabatu na zakupy w naszym Sklepie (przykład: 1 punkt = 1 zł rabatu).
 9. W przypadku chęci wymiany punktów lojalnościowych na pieniądze, Lider otrzymuje kwotę pieniężną w wysokości 80% każdego punktu lojalnościowego (przykład: 1 punkt = 0,80 zł wypłaty). Minimalna kwota wypłaty nie może być niższa niż 30 zł.
 10. Wypłata pieniężna następuje wyłącznie w formie przelewu na wskazany przez Lidera rachunek bankowy, w ciągu pięciu dni roboczych od chwili zgłoszenia żądania wypłaty.
 11. W przypadku zgłoszenia żądania wypłaty pieniężnej Organizator Programu zastrzega prawo do kontroli, czy faktycznie w ostatnich 365 dniach zostało zrealizowane zamówienie złożone na skutek skorzystania z polecenia Lidera i jeśli takiego zamówienia nie było, nie dojdzie do wypłaty pieniężnej.
 12. Rabatów nie można przenieść na inny podmiot ani wykorzystać w innym celu, niż wyżej wymieniony.
 13. Punkty tracą ważność po upływie 365 dni, licząc od dnia ich uzyskania.
 14. Kody rabatowe mają ważność 60 dni od daty ich wygenerowania, wówczas punkty, które służyły do jego wygenerowania także tracą ważność.
 15. Aktualną liczbę punktów Lider może sprawdzić logując się na osobiste konto w naszym Sklepie.
 16. Liczbę punktów ustala się wyłącznie w sposób automatyczny w oparciu o dane elektroniczne dostępne w naszym Sklepie, wobec których przyjmuje się, że są prawdziwe, chyba że zostanie wykazane bezspornie, że jest przeciwnie.
 17. W przypadku wygaśnięcia konta Lidera niezrealizowane punkty lojalnościowe są anulowane w całości, bez wpływu na punkty już wymienione.
 18. Zakupy zrobione w naszym Sklepie przez automatyczne programy typu bot nie uprawniają Lidera do otrzymania punktów lojalnościowych.
 19. W przypadku nienależnie przyznanych kodów rabatowych mamy prawo je anulować, o czym zostaniesz niezwłocznie powiadomiony.
 20. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego konto Lidera zarejestrowane w naszym sklepu będzie po uprzednim upomnieniu zablokowane lub – jeśli będzie to konieczne dla przywrócenia stanu zgodnego z prawem - usunięte, o czym Lider zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

§ 4
Reklamacje

 1. Reklamacje  związane z funkcjonowaniem programu lojalnościowego należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora Programu, za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego na jego stronie internetowej w zakładce „Kontakt i dane Firmy” lub za pośrednictwem:

Korespondencji mailowej pod adresem: sklep@domifito.pl

Korespondencji listowej pod adresem: ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok

 1. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie, w szczególności opis naruszenia Regulaminu oraz sugerowany sposób rozwiązania sprawy. Organizator odpowiada na reklamacje w ciągu 30 dni od dnia jej skutecznego złożenia lub wzywa do uzupełnienia braków reklamacji. Decyzja zawiera uzasadnienie.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Programu nie może łączyć korzyści z innych programów promocyjnych, organizowanych przez Organizatora Programu.
 2. Informacje na temat ochrony danych osobowych są dostępne w naszej Polityce Prywatności.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność jego zmiany wynika ze zmian prawa powszechnie obowiązującego, potrzeby dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa lub w przypadku zmiany polityki firmy. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość.
 4. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi na swojej stronie internetowej oraz drogą mailową zarejestrowanych Uczestników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie terminu czternastodniowego. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.  
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.06.2021 oraz obowiązuje przez czas nieokreślony. 
 6. Organizator może zakończyć Program w całości lub w części, tj. tylko wobec wybranego produktu, w każdym czasie, bez podania przyczyny, w drodze ogłoszenia na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, co nie ma wpływu na dotychczas uzyskane punkty lojalnościowe. 

Regulamin programu partnerskiego - PDF

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w sposób wyłączny i kompletny zasady funkcjonowania oraz warunki udziału w „Programie lojalnościowym B2B”, zwanym dalej Programem.
 2. Program jest stworzony i realizowany przez sklep internetowy domifito.pl.
 3. Organizatorem Programu oraz Administratorem danych osobowych jest spółka WINGS sp. z o.o.., ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, NIP: 5423261087, będąca właścicielem sklepu internetowego domifito.pl.
 4. Przystąpienie do programu lojalnościowego jest równoznaczne z akceptacją jego zasad.
 5. W zakresie nieuregulowanym tym Regulaminem stosuje się Regulamin sklepu internetowego, dostępny na stronie www.domifito.pl.

 

§ 2
Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego B2B może być Kupujący posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz prowadzący własną działalność gospodarczą, zarejestrowany jako „Klient Hurtowy”, który dokonuje zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: domifito.pl.
 2. Status „Klienta Hurtowego” można uzyskać po pomyślnym zakończeniu weryfikacji, zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie internetowej Organizatora. Nieuzyskanie statusu „Klienta Hurtowego” wyklucza udział w Programie Lojalnościowym.
 3. Na potrzeby uczestnictwa w niniejszym Programie Lojalnościowym B2B, każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego konta, zarejestrowanego na stronie internetowej sklepu.
 4. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i nie powoduje konieczności uiszczania dodatkowych opłat przez Uczestników Programu.

§ 3
Zasady Programu Lojalnościowego B2B

 1. Za każde zakupy hurtowe dokonane za pośrednictwem strony internetowej sklepu domifito.pl Uczestnik Programu otrzymuje rabat na bieżące zakupy w sklepie domifito.pl, proporcjonalny do wartości skutecznie złożonego i opłaconego zamówienia.
 2. Minimalna wartość jednego zamówienia w celu uzyskania korzyści z Programu to 500,00 zł netto.
 3. Rabat uzyskuje się z momentem zatwierdzenia zamówienia.
 4. W przypadku zakupu produktów z działów: chemia gospodarcza, utrzymanie czystości, chemia ogrodowa (wszystkich, z pominięciem produktów wyszczególnionych w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu) rabaty będą przeliczane według następujących progów:
  1. 3% rabatu - zakupy za kwotę w przedziale 500zł-2000zł;
  2. 5% rabatu - zakupy za kwotę w przedziale 2000zł-5000zł;
  3. 7% rabatu - zakupy za kwotę powyżej 5000zł.
 5. W przypadku zakupu produktów marek własnych Organizatora oraz produktów z kategorii Inne rabaty będą naliczane według następujących progów:  
  1. 5% rabatu – zakupy za kwotę w przedziale 500zł-2000zł;
  2. 7% rabatu - zakupy za kwotę w przedziale 2000zł-5000zł;
  3. 15% rabatu - zakupy za kwotę powyżej 5000zł.
 6. Realizacja przyznanego rabatu następuje wyłącznie w serwisie domifitio.pl. na podstawie danych zgromadzonych w tym serwisie.
 7. Rabatów nie można przenieść na inny podmiot.
 8. Rabatu nie można wymienić na pieniądze.
 9. Rabat nie jest ujawniany na fakturze VAT.
 10. W przypadku zwrotu ceny, nieopłacenia ceny, anulowania zamówienia po jego złożeniu bez względu na przyczynę lub wygaśnięcia konta Uczestnika rabat jest anulowany w całości, natomiast rabaty zrealizowane nie podlegają zwrotowi.

§ 4
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem programu lojalnościowego należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora Programu, za pośrednictwem form kontaktu wskazanych przez organizatora na stronie internetowej, w zakładce „Kontakt i dane Firmy” albo:

Korespondencji mailowej pod adresem: sklep@domifito.pl

Korespondencji listowej pod adresem: ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok

 1. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie, w szczególności opis naruszenia Regulaminu oraz sugerowany sposób rozwiązania sprawy. Organizator odpowiada na reklamacje w ciągu 30 dni od jej skutecznego złożenia. Decyzja zawiera uzasadnienie. 

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnik Programu nie może łączyć korzyści z innych programów promocyjnych, organizowanych przez Organizatora Programu.
 2. Informacje na temat ochrony danych osobowych są dostępne w naszej Polityce Prywatności.
 3. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność zmiany wynika z nowelizacji prawa powszechnie obowiązującego, potrzeby dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa oraz w przypadku zmiany polityki firmy - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość.
 4. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi na swojej stronie internetowej oraz zarejestrowanych Uczestników drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie terminu czternastodniowego. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.06.2021 oraz obowiązuje przez czas nieokreślony.
 6. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny, w drodze ogłoszenia na swojej stronie internetowej, co nie ma wpływu na dotychczas uzyskane rabaty.


Regulamin programu lojalnościowego B2B - PDF

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password